Lễ hội Đền Thi của người Thổ xứ Thanh Lễ Hội Sầm Sơn

Lễ hội Đền Thi của người Thổ xứ Thanh

“Hỡi trâu! Đừng có buồn, lát nữa thôi là trâu về với tổ tiên ông bà, dân làng đã chọn vinh dự này cho mày chứ không phải là con trâu nào cũng được chọn. Trâu về bên kia ngọn núi, về với thần linh, phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, mùa màng tốt tươi”… Bao nhiêu năm rồi lời tế tỉnh sinh nghĩa tình, nhân văn của già làng Sẹt vẫn sang sảng vang lên, bay xa khắp vùng núi đồi thâm sơn cùng cốc, đưa người tứ phương, bốn hướng về dự hội Đình Thi xã Yên Thành, huyện Như Thanh- địa bàn sinh sống của tộc người Thổ xứ Thanh! Đền Thi thuộc làng Sẹt nay gọi là Trung Thành, là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh được Nhà...

Đọc thêm