LỄ HỘI HOA SẦM SƠN THANH HÓA 2021 Lễ Hội Sầm Sơn

Với mong muốn tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch đặc sắc, nổi bật của thành phố Sầm Sơn đến với bạn bè, du khách. Cũng như mở màn cho chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch của thành phố Sầm Sơn trong năm 2021. Trong tháng 4 này tại quần thể nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn sẽ diễn ra lễ hội Hoa Sầm Sơn năm 2021 với nhiều hoạt động tham quan, giải trí đầy hấp dẫn và nhộn nhịp.

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Sầm Sơn Thanh Hóa năm 2021

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Sầm Sơn năm 2021 với chủ đề "Vũ khúc Biển và Hoa" (gọi tắt là Lễ hội Hoa) là sự kiện văn hóa, lễ hội mở màn cho chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch của thành phố Sầm Sơn trong năm 2021, nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có của thành phố Sầm Sơn đến với bạn bè, du khách; từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành "Thành phố của Lễ hội".

- Cổ vũ, động viên tinh thần Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng thành phố Sầm Sơn ngày càng văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách.

2. Yêu cầu

   Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Sầm Sơn phải đảm bảo theo đúng kịch bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thiết thực, độc đáo, ấn tượng; hình thức tổ chức mang tính chuyên nghiệp, an toàn và đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

II. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH KHAI MẠC LỄ HỘI HOA

1. Đơn vị chỉ đạo: Ban Thường vụ Thành ủy.

2. Đơn vị chủ trì: UBND thành phố.

3. Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (đơn vị tài trợ chính) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4.Thời gian: Khai mạc 20 giờ 00 phút ngày 10/4/2021 (Thứ 7).

5. Địa điểm: Sân khấu Quảng trường Đông Tây, đường Hồ Xuân Hương, Quần thể FLC Sầm Sơn.

6. Nội dung:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (MC thực hiện).

- Lãnh đạo thành phố Sầm Sơn phát biểu khai mạc.

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn FLC phát biểu.

- Nghi thức khai mạc Lễ hội Hoa.

- Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp (có kịch bản riêng ). Chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn ngân sách của thành phố Sầm Sơn và nguồn huy động xã hội hóa hợp pháp.

2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự trù kinh phí thực hiện gửi về UBND thành phố Sầm Sơn (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) thẩm định trình lãnh đạo UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Thông tin

- Là đầu mối phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các tổ chức, cá nhân có liên quan về tổ chức các sự kiện theo kế hoạch này.

- Tham mưu xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa - FLC Sầm Sơn năm 2021.

- Phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC báo cáo các đơn vị chuyên môn thẩm định kịch bản Chương trình nghệ thuật.

- Tham mưu trong công tác phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC báo cáo các các sở, ban, ngành cấp Tỉnh thẩm định kịch bản, nội dung Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021.

- Đấu mối với Đài Phát Thanh - Truyền hình Thanh Hóa xây dựng các phóng sự tuyên truyền về sự kiện và thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa.

2. Văn phòng HĐND &UBND thành phố

- Phối hợp, đấu mối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC triển khai thực hiện các nội dung:

  + Lập danh sách khách mời và gửi giấy mời đến các đại biểu tham dự Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021.

 + Xây dựng phương án Lễ tân, hậu cần đón tiếp các đại biểu về tham dự Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021.

- Tham mưu nội dung bài phát biểu của Lãnh đạo thành phố phát biểu tại Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021, xin ý kiến góp ý của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy trước khi trình Lãnh đạo UBND thành phố.

3. Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

- Chủ trì tài trợ kinh phí tổ chức các hoạt động phục vụ Lễ hội Hoa năm 2021.

- Chủ trì xây dựng kịch bản Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa FLC Sầm Sơn năm 2021.

- Cử đầu mối phụ trách các lĩnh vực phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan để xây dựng phương án tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo theo đúng tiến độ thời gian và các quy định của pháp luật (Có danh sách đầu mối các phòng, ban, đơn vị liên quan gửi kèm).

4. Phòng Quản lý đô thị

  Phối hợp với Công an thành phố, UBND các phường Trung Sơn, Quảng Cư xây dựng phương án bố trí bãi đậu, đỗ, trông giữ xe cho các đại biểu và Nhân dân, du khách tham dự Chương trình khai mạc Lễ hội hoa năm 2021.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức các nội dung công việc theo Kế hoạch này.

- Hướng dẫn các đơn vị liên quan trong việc lập dự toán kinh phí và thẩm định kinh phí tổ chức các nội dung công việc theo Kế hoạch này, trình lãnh đạo UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

6. Công an Thành phố Sầm Sơn

  Chủ trì phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện các nội dung:

  + Lập phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống, cháy nổ trong thời gian diễn ra Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa.

- Báo cáo Công an tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch phân luồng giao thông các tuyến đường từ thành phố Thanh Hóa về thành phố Sầm Sơn trong thời gian tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, UBND các phường Quảng Cư, phường Trung Sơn xây dựng phương án bố trí bãi đậu, đỗ, trông giữ xe cho các đại biểu và Nhân dân, du khách tham dự Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021.

7. Ban Chỉ huy quân sự thành phố

  Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan thực hiện bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong Chương trình khai mạc Lễ hội hoa năm 2021.

8. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố trình lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn xem xét, phê duyệt.

- Xây dựng các tin bài tuyên truyền về các sự kiện trên hệ thống website du lịch, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố.

9. Bệnh viện Đa khoa thành phố

  Phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC xây dựng phương án bố trí nhân lực, phương tiện tham gia đảm bảo công tác sơ, cấp cứu tại Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021 khi có tình huống xấu xảy ra.

10. Trung tâm Y tế dự phòng

  Phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn FLC lập phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch này.

11. Điện lực Sầm Sơn

   Đảm bảo nguồn điện lưới cho Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021.

12. Ban Quản lý dự án công trình xây dựng thành phố

  Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố, tổ chức chỉnh trang các bồn hoa, cây cảnh, hệ thống chiếu sáng đô thị phục vụ cho các hoạt động du lịch trong năm 2021.

13. UBND phường Quảng Cư, phường Trung Sơn

- Phối hợp với Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị lập phương án bố trí bãi đậu, đỗ, trông giữ xe cho các đại biểu và Nhân dân, du khách tham dự Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021.

- Riêng UBND phường Quảng Cư chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí lực lượng quản lý, bảo vệ các mô hình hoa do Tập đoàn FLC trang trí tại tuyến đường Trần Nhân Tông và khu vực đường Hồ Xuân Hương cổng vào FLC Sầm Sơn.

14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

  Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND & UBND thành phố thẩm định các bài phát biểu của Lãnh đạo thành phố Sầm Sơn trong Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021.

15. Đề nghị Văn phòng Thành ủy

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo thành phố Sầm Sơn trong Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021.

- Hỗ trợ Văn phòng HĐND & UBND thành phố xác nhận và đón tiếp các đại biểu là lãnh đạo Tỉnh ủy về dự chương trình khai mạc Lễ hội Hoa năm 2021.

  Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa - FLC Sầm Sơn năm 2021. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan chủ động tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để triển.

Một số hình ảnh trong lễ hội Hoa Sầm Sơn Thanh Hóa 2021.

 

 

Website: https://samson.vn

Viết bình luận

NEM BAP HEO THANH HOA
qc 2
zalo