Khai quật khu di tích Đông Sơn Địa điểm du lịch


Khai quật khảo cổ tại di tích Đông Sơn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép khai quật khảo cổ tại di tích Đông Sơn thuộc phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa.


Một góc Làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa


Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích Đông Sơn từ nay đến ngày 20/6/2016 trên diện tích 200m². Ông Lê Hải Đăng – Viện Khảo cổ học làm chủ trì khai quật.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự Thỏa Thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.  

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo Khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

 

 

 

 

Tham khảo thêm Khách sạn Sầm Sơn:
- Khách sạn Sầm Sơn bãi tắm A
- Khách sạn Sầm Sơn bãi tăm B
- Khách sạn Sầm Sơn bãi tắm C
- Khách sạn Sầm Sơn bãi tắm D

Viết bình luận

NEM BAP HEO THANH HOA
qc 2
zalo